cave.art / fundacja

„Uważaj o czym marzysz w naszej obecności”

Nie znamy miejsca, w którym sztuka się zaczyna. Nie wiemy też, gdzie sztuka się kończy. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że to, co tworzy artysta, ma wymiar niepoliczalny i nie dający się zmierzyć i że należy podejść do tego w sposób taki, który pozwoli nam poczuć, a nie zrozumieć. Jako Fundacja wspierająca artystów, wiemy, że właśnie ten moment w którym poczujemy komunikację z twórcą, jest tym momentem, który może być zalążkiem do tego wszystkiego, co dalej będzie mieć miejsce.

Celem Fundacji Cave.art jest skup prac od rokujących – według nas – artystów.
Następnie poprzez działania promocyjne, trafiamy do osób zainteresowanych kupnem takich dzieł. Wierzmy, że poprzez działania przez nas podejmowane jesteśmy w stanie podnosić wartość prac obecnych, a co za tym idzie również przyszłych, danego artysty.
Motorem, napędzającym do działania, są organizowane przez nas wystawy, aukcje, zjazdy, plenery czy inne spotkania towarzyskie. Być może spotkamy się na jednym z takich wydarzeń. Do zobaczenia.

Postulaty

1. Żądamy interwencyjnego skupu obrazów!

2. Wsparcie należy się artystom po to, aby oni sami mogli skupić się na tworzeniu.

3. Wspierać należy każdego rokującego artystę, który zgłosi się po pomoc.

4. Spokój finansowy artysty powinien być priorytetem.

.kontakt

Masz pytania, wątpliwości. Skontaktuj się z nami.