Nie znamy miejsca, w którym sztuka się zaczyna. Nie wiemy też, gdzie sztuka się kończy. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że to, co tworzy artysta, ma wymiar niepoliczalny i nie dający się zmierzyć i że należy podejść do tego w sposób taki, który pozwoli nam poczuć, a nie zrozumieć. Jako Fundacja wspierająca artystów, wiemy, że właśnie ten moment w którym poczujemy komunikację z twórcą, jest tym momentem, który może być zalążkiem do tego wszystkiego, co dalej będzie mieć miejsce.
Celem Fundacji Cave.art jest skup prac od rokujących – według nas – artystów.
Następnie poprzez działania promocyjne, trafiamy do osób zainteresowanych kupnem takich dzieł. Wierzmy, że poprzez działania przez nas podejmowane jesteśmy w stanie podnosić wartość prac obecnych, a co za tym idzie również przyszłych, danego artysty.
Motorem, napędzającym do działania, są organizowane przez nas wystawy, aukcje, zjazdy, plenery czy inne spotkania towarzyskie. Jednym z takich wydarzeń jest wystawa prac Radosława Dudziaka „Mammon – oto ciało moje”, rozpoczynająca się wernisażem prac artysty 22.09.2023 r. o godz. 18:00 w Synagodze, przy ul. Mickiewicza 2 w Koninie.
 
Radosław Dudziak w swojej sztuce bada istotę duchowości w kontekście współczesnego kapitalizmu. Zadając pytania o miejsce podmiotu duchowego w dzisiejszym świecie, podejmuje temat obawy o rolę kapitału, zawłaszczającego istotę transcendentną bytu. Artysta tworzy figuratywne obrazy technikami mieszanymi oraz przestrzenne instalacje, często inkorporuje formalny język streetart’u. Modelami do jego prac zazwyczaj jest rodzina i osoby bliskie, a sztuka staje się sposobem na przepracowanie osobistych doświadczeń. Próbując zaprzyjaźnić się ze swoim „cieniem” Dudziak przelewa na płótno swoją świadomość, wraz z ciemną, narcystyczną stroną swojego ego. Intencją poszukiwań Radosława Dudziaka jest prowokowanie odbiorcy do kwestionowania prostych opozycji ideowych i głębszej refleksji nad istotą własnego życia.
 
Wystawa Radosława Dudziaka „Mammon – oto ciało moje”, jest wynikiem, sprowokowanej doświadczeniem pandemicznym, pracy badawczej artysty, będącej głęboko osobistą eksploracją zagadnień egzystencjalnych. Ekspozycja składająca się z figuratywnych płócien  i instalacji skomponowanych dla post-sakralnej przestrzeni synagogi, łączy kwestie kapitału, (nowej) duchowości i osobistej traumy. Artysta, porusza wątki powszechnej cyfryzacji materii i tożsamości, roli kapitalistycznego kultu pieniądza i indywidualizmu oraz kondycji kultury, stawia pytania graniczne o istotę bytu i współczesne interpretacje nadprzyrodzonego.

Decivilization

Narcydzieło

Mamona

Histeria sztuki (nudeska seceska)

Oryginalne serce Dave'a

Fed is dead

Ego game

Codex atlanticus

Moje medyceusze

Kreacja

Ona

Arcydzieło

.kontakt

Masz pytania, wątpliwości. Skontaktuj się z nami.